Bli fadder
(Sidan uppdaterad 2018-06-17)

Barnhemmet i Biadan, Ghana
I Biadan, som ligger i Brong Ahafu-regionen på gränsen till Elfenbenskusten, startades 1994 ett barnhem för föräldralösa eller övergivna barn, med hjälp av SIDA-medel. Barnhemmet har sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi. Finansieringen grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal skolors dagsverksarbete och andra aktiviteter, lokala bidrag samt donationer från företag och enskilda medlemmar. Dr Nana Ababio, föreningens främsta kontaktperson och koordinator för projekten i Ghana, har täta kontakter med barnhemmet och övervakar verksamheten där och fördelningen av de ekonomiska resurserna. Mer information om barnhemmet finns under Ghana.

 

Fadderbarnsprogrammet i Okorase, Ghana
I den lilla byn Okorase som ligger ett par timmars bilresa norr om huvudstaden Accra finns ett mycket stort antal barn, varav ca två tredjedelar är i skolåldern. Av dessa var många ”drop outs”, dvs barn som inte kunde gå i skola av sociala och ekonomiska skäl. För att stödja dessa barn startades 1998 ett fadderbarnsprogram i Okorase, omfattande ett trettiotal barn utvalda av byns kvinnogrupp. Fadderbarnens antal har sedan dess ökat väsentligt. Endast de kvinnor som arbetar i jordbrukskooperativet kan få stöd för något av sina barn genom fadderbarnsprogrammet. Barnen har svenska faddrar som betalar ett månatligt bidrag till skoluniformer, skolavgifter, läroböcker och medicin. En gång per månad får barnens familjer en tilldelning av ris, olja, bönor och hygienartiklar. Utan denna hjälp skulle föräldrarna inte ha råd att hålla barnen i skolan.

 

Fadderbarnsprogrammet i södra Indien
För närvarande bedrivs fadderbarnsprogram huvudsakligen i två byar, Orikkai och Illupapattu. Fadderbarnens familjer får regelbundet matransoner i form av ris, linser och tamarind, samt hygienartiklar. Barnen får sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år och kläder tre gånger per år, samt medicin vid behov.

De äldsta av våra fadderbarn i Indien har nu påbörjat högre studier eller yrkesutbildning, men många nya mindre barn har kommit till och behöver svenska faddrar. Vi inriktar oss nu framför allt på barn från de allra fattigaste familjerna, sk. tribals, som förut inte haft någon möjlighet till skolutbildning.

 


De svenska faddrarna är alla medlemmar i A World of Friends och betalar 200 kronor i månaden för sina fadderbarn i Ghana och Indien. De skriver också brev och skickar foton och presenter till barnen via föreningen. Samtliga fadderbarn i våra program är mycket entusiastiska över kontakten med de svenska faddrarna. Breven, fotona och gåvorna mottas med stor glädje och förväntan. Speciellt uppskattade är breven från Sverige eftersom de ger en direktkontakt med fadderfamiljen, samtidigt som barnen får en liten inblick i svenskt vardagsliv.

 

Vill du också bli fadder? Kontakta föreningens sekreterare Mona Serenius per e-post: mona.serenius@aworldoffriends.se Föreningens postgironummer är 901232-9

 

Tyvärr kan A World of Friends inte erbjuda autogiro för inbetalning av fadderavgifter. Däremot kan de som betalar fadderavgiften via sin Internetbank lägga in den som en stående överföring, för att slippa komma ihåg att betala varje månad. Det går givetvis också bra att betala för ett helt år åt gången, i början av året, eller kvartalsvis.

Viktigt är att ni som åtagit er ett fadderskap faktiskt betalar fadderavgifterna! Vill ni av någon anledning inte fortsätta fadderskapet är vi tacksamma över att bli informerade omgående så att barnet i fråga kan få en ny fadder. Vi är tacksamma om ni då också returnerar fadderbarnspärmen.