Verksamhet i Ghana
(Sidan uppdaterad 2016-07-07)

I Ghana har A World of Friends, Sweden en registrerad samarbetspartner, A World of Friends, Ghana. Vår kontaktman och koordinator i Ghana är Dr Nana Ababio. Dr Ababio är ordförande i A World of Friends, Ghana och ansvarar för övervakning av samtliga föreningens projekt i landet, samt ekonomisk redovisning och rapportering till den svenska moderorganisationen. Dr Ababio har tidigare arbetat med att koordinera projekt över hela den afrikanska kontinenten, som representant för den internationella fackliga organisationen Education International och har därför stor erfarenhet av projekt som drivs med bistånd från västvärlden.

Biadan
Föreningens huvudsakliga verksamhet i Ghana är förlagd till byn Biadan, som ligger ca 40 mil från huvudstaden Accra, i provinsen Brong-Ahafu i västra delen av landet, nära gränsen till Elfenbenskusten. Närmaste större orter är Berekum och Sunyani. A World of Friends har i Biadan ett Barnhem för föräldralösa barn samt en skola, International School, med tre förskoleklasser, samt låg- mellan- och högstadium.

Okorase
I byn Okorase, som ligger i södra Ghana, ca 7 mil norr om Accra, finns sedan 1989 Experimental School, byggd bl.a. med hjälp av insamlade medel från svenska skolelever. Skolan omfattar låg- mellan- och högstadium. Nu har även en förskola tillkommit, också den till stor del finansierad med pengar som samlats in av svenska skolbarn.

I september 1998 startades med bidrag från Sida ett jordbrukskooperativ av kvinnor i byn. Föreningen har under åren bidragit till kooperativet med lagerbyggnad, samt installation av el och maskiner. Kooperativet drivs nu helt i kvinnornas egen regi.

I Okorase har föreningen även ett fadderbarnsprogram för barn till kvinnorna i kooperativet. Syftet är att ge barnen möjlighet till skolgång.