Vill du bli medlem?
(Sidan uppdaterad 2016-06-23)

Alla som vill verka för föreningens syften kan söka medlemskap. Vi välkomnar också gåvor och bidrag från både enskilda och skolor, företag och andra organisationer. Våra bidragsgivare får fortlöpande information om resultatet av hjälpinsatserna.

Medlemsavgiften är 200 kr. Anmälan om medlemskap ska ske till någon av styrelsens medlemmar.

Organisationsnummer: 814801-2324

Postgironummer: 901232-9

Swishnummer: 123 901 2329