Organisation
(Sidan uppdaterad 2018-06-17)

Historik
A World of Friends, Sweden grundades 1994 och är en ideell biståndsorganisation som arbetar på gräsrotsnivå för att hjälpa barn och kvinnor i tredje världen. Våra projektområden är Ghana i Västafrika och staten Tamil Nadu i södra Indien. Lokalt samarbetar vi med föreningens dotterorganisationer, A World of Friends, Ghana och A World of Friends, India.

Föreningen har sedan över 20 år tillbaka bedrivit fadderbarnsverksamhet i båda våra projektländer med syfte att stödja barn från fattiga familjer och ge dem utbildning. Föreningen har också bidragit med stöd och finansiella medel till två kvinnoprojekt, ett bankkooperativ i Indien och ett jordbrukskooperativ i Ghana. I Ghana är vårt största åtagande sedan 1994 ett barnhem för föräldralösa barn, Children’s Home, i byn Biadan. Dessutom driver föreningen skolverksamhet i Biadan omfattande förskola och grundskola, A World of Friends’ International School. I byn Okorase, där A World of Friends verksamhet en gång startade, finns Experimental School, som byggdes med föreningens hjälp, och även i den byn har vi ett antal fadderbarn. I Indien bedriver föreningen skolverksamhet i form av kvällsskolor i flera byar som komplement till Government Schools.

Föreningen har under åren lopp erhållit ekonomiskt stöd till vissa projekt genom SIDA och Radiohjälpen/Världens Barn men framför allt genom svenska skolbarns insamlingar, och bidrag från fadderföräldrar, organisationer och privatpersoner.

A World of Friends, Sweden är sedan 1999 medlem av samarbetsorganet Forum Syd och är godkänd av Svensk Insamlingskontroll att använda 90-konto. Detta innebär att föreningen är ställd under extra kontroll när det gäller insamlade medel och att dessa används i enlighet med styrelsebeslut och sponsorernas önskemål.

Allt arbete inom A World of Friends, Sweden utförs ideellt, vilket innebär att inga arvoden utgår till styrelsens medlemmar. De administrativa kostnaderna är därför mycket låga, de brukar ligga kring 4-7% av de totala intäkterna. Svensk Insamlingskontrolls övre gräns är 25%.Organisation

Föreningen har ca 300 medlemmar i Sverige och styrelsen består av 8 personer, 6 ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Britt-Louise Theglander är ordförande och grundare av föreningen och har arbetat med projekt i Ghana och Indien sedan 1987 resp 1988. Britt-Louise är läkare, författare och pedagog.
Monica Tillberg, vice ordförande, har lärar- och rektorsutbildning. Monica har arbetat som lärare, studierektor, studievägledare och rektor och har varit styrelseledamot sedan 1996.
Bo Tillberg, kassör, har ingenjörsexamen med teknisk inriktning och har arbetat som mätningsingenjör och förrättningslantmätare. Bo har varit styrelseledamot sedan 2000.
Mona Serenius, sekreterare, är filosofie magister i språk och har arbetat som lärare, sekreterare och som redaktör på ett förlag för vetenskapliga tidskrifter. Mona har varit styrelseledamot sedan 1994.
Kristina Gustafsson Frank, är utbildad socionom och läkare. Kristina arbetar sedan ca 10 år tillbaka som distriktsläkare, och har varit styrelseledamot sedan 1994.
Barbro Zimmerling Svan, är sjuksköterska med psykiatrispecialitet, lärare och magister i socialt arbete. Barbro har arbetat som sjuksköterska, lärare och som projektledare inom internationell social verksamhet och har varit styrelseledamot sedan 2008.
Ann-Sofi Ivarsson, har textillärarutbildning och arbetar med elever i årskurs 3-9. Ann-Sofi har varit styrelseledamot sedan 2005.
Gunilla Zandrén har arbetat som lärare på Sigfridsborgs låg- och mellanstadieskola. Gunilla har varit styrelseledamot sedan 2017.

Den samlade kompetensen borgar för kvaliteten i styrelsens arbete med de målsättningar vi satt för biståndsarbetet.

Föreningens stadgar samt aktuell verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, årsredovisning och revisionsberättelse återfinns under respektive flik.