Svenska skolelevers engagemang för A World of Friends
(Sidan uppdaterad 2018-06-06)

Många barn och ungdomar i Sverige har under årens lopp bidragit till A World of Friends ekonomi genom att skänka intäkterna från dagsverksarbeten, temadagar och övriga aktiviteter i sina respektive skolor till föreningen. 2017 fick föreningen bidrag från:

 

 

 

 

Sigfridsborgsskolan i Älta, en låg- och mellanstadieskola, anordnar sedan många år tillbaka en Ghanadag varje år i mitten av maj, till förmån för A World of Friends verksamhet. Skolbarnen deltar med liv och lust och tar initiativ till en mängd aktiviteter - försäljning av tomat- och solrosplantor som de själva har drivit upp från frön, loppmarknad, lotterier, dans- och sångprogram, mm. Barnen är mycket kreativa och fulla av idéer.

De arrangerar Bollplank, Fiskdamm, Spikplank, Pilkastning och en hel del andra förströelser. Besökarna kan stilla hungern med grillad korv eller med kaffe och goda hembakade kakor och bullar. Lärare och föräldrar är också flitigt engagerade. Inför Ghanadagen förbereder sig eleverna i sina respektive klasser med uppgifter som handlar om Afrika och Ghana och om barn som har det svårt och behöver hjälp.

Den 5 maj 2018 anordnade Sigfridsborgsskolan sin traditionsenliga Ghanadag i strålande vårsol. Den var som alltid mycket välbesökt och inbringade ett välkommet tillskott till A World of Friends verksamhet. Vi tackar alla elever, lärare och föräldrar för deras engagemang och allt arbete de lägger ner!


A World of Friends fick 2006 en mängd skolmöbler, skolmaterial, porslin etc. främst från Nybergsskolan i Järfälla, men också från Ellagårdsskolan i Täby samt Rosersbergskolan och Ekillaskolan i Märsta.Styrelsemedlemmarna och några andra tjänstvilliga lastade en 14 meter lång container med dessa inventarier, som skickades iväg till Ghana i december 2006. En stor del av kostnaden för frakten täcktes av gåvor från medlemmar och föreningar. Nu har en del av dessa möbler kommit till användning i föreningens nya Computer Laboratory!

De svenska skoleleverna får i sin tur regelbunden information om hur de insamlade medlen används. Styrelsemedlemmar besöker skolorna, visar bilder och berättar om det dagliga livet på barnhemmet. Ofta har de någon present, gåva eller souvernir med sig till skolan.

De svenska eleverna stimuleras att engagera sig för barn i tredje världen och deras problem. Många svenska skolbarn skickar med brev, bilder, videofilmer och presenter till barnhemsbarnen.

De afrikanska barnen får på så sätt en liten aning om hur livet kan te sig i det avlägsna landet Sverige. Barnhemsbarnen skriver i sin tur gärna brev och skickar med teckningar till de svenska skoleleverna och berättar om sina liv och framtidsplaner.

Svenska skolelever och lärare har även deltagit i resor till Ghana. Så här skrev Anna, 17 år, som var med på föreningens Ghana-resa sommaren 1998: “Det var som om jag för första gången förstod hur stor världen är och hur beroende vi människor är av varandra. Jag kände i hela kroppen mitt ansvar för att hjälpa dem som har det svårt. Man kan väl säga att jag reste långt bort och hittade hem”

Är din skola intresserad av att engagera sig i A World of Friends biståndsverksamhet för barnen i Ghana och Indien? Hör av dig till någon i föreningens styrelse!