A World of Friends grundades 1994 och är en ideell biståndsorganisation som verkar för fred och förståelse mellan människor.


SFIGivarguiden
Vi har 90-konto och är godkända av Svensk insamlingskontroll
.
Vi är granskade och godkända av Givarguiden

PG 901232-9
Swishnummer 123 901 2329