Vill du bli medlem?

Kontakta organisationens sekreterare Mona Serenius via info@aworldoffriends.se

Medlemsskap

Alla som vill verka för föreningens syften kan söka medlemskap. Vi välkomnar också gåvor och bidrag från både skolor, företag och andra organisationer samt från privatpersoner. Våra medlemmar och bidragsgivare får fortlöpande information om resultatet av hjälpinsatserna.

Medlemsavgiften är 200 kr om året. Ansökan om medlemskap kan göras till någon av styrelsens medlemmar.

Fadderskap

Barnhemmet i Biadan, Ghana

I byn Biadan startades 1994 ett barnhem för föräldralösa eller övergivna barn, som sedan 1996 drivits helt i A World of Friends regi. Finansieringen grundar sig på månatliga bidrag från fadderföräldrar och barnhemsfaddrar, ett antal svenska skolors insamlingsarbete, donationer från företag och enskilda medlemmar samt från lokala organisationer i Ghana. Föreningen är ansvarig för barnens underhåll och skolgång, personalens löner och underhåll av byggnad och utrustning.

Dr Nana Ababio, koordinator för alla våra projekt i Ghana, övervakar verksamheten och fördelningen av de ekonomiska resurserna.

Fadderbarnsprogrammen i Ghana och i Södra Indien

I byn Okorase, en bit norr om huvudstaden Accra, där A World of Friends byggt en skola, har föreningen ett fadderbarnsprogram som avser att ge barn från de allra fattigaste familjerna möjlighet till skolgång. Barnen bor i sina familjer, men har svenska faddrar som betalar ett månatligt bidrag till skoluniformer, skolavgifter, läroböcker och medicin vid behov. En gång per månad får barnens familjer en tilldelning av ris, olja, bönor och hygienartiklar.

Ett liknande fadderbarnsprogram bedrivs i Indien, i byarna Orikkai och Illupapattu. Även där får ett barn från varje behövande familj sina skolavgifter betalda och skoluniformer, skolmateriel, kläder och medicin vid behov. Deras familjer får månatliga matransoner i form av ris, linser kryddor etc., samt
hygienartiklar.

Vi kan inte förändra livet och förutsättningarna för människor i allmänhet i Ghana och Indien men tillsammans kan vi definitivt förändra livet för ett antal individer. Fadderbarnen får, genom stödet från svenska faddrar, möjligheter till ett bättre liv.

Fadderskap

De svenska faddrarna är medlemmar i A World of Friends och betalar, utöver den årliga medlemsavgiften på 200 kr, 250 kr i månaden för sitt fadderbarn. De kan också skicka brev och foton och små presenter till barnen via föreningen. Breven från Sverige är mycket uppskattade, eftersom de ger en direktkontakt med fadderfamiljen, samtidigt som de ger fadderbarnen en liten inblick i svenskt vardagsliv.

Fadderbarnsavgiften kan betalas månatligen, som en stående överföring, eller i förskott som kvartalsavgift eller årsavgift. Tyvärr kan föreningen inte erbjuda autogiro.