Ghana

Ghana

I Ghana har A World of Friends, Sweden en registrerad samarbetspartner, A World of Friends, Ghana. Vår kontaktman och koordinator i Ghana är Dr Nana Ababio. Dr Ababio är ordförande i A World of Friends, Ghana och ansvarar för övervakning av samtliga föreningens projekt i landet, samt ekonomisk redovisning och rapportering till den svenska moderorganisationen. Dr Ababio har tidigare arbetat med att koordinera projekt över hela den afrikanska kontinenten, som representant för den internationella fackliga organisationen Education International och har stor erfarenhet av projekt som drivs med bistånd från västvärlden.

2 (2) (1)

Biadan/Berekum

Föreningens huvudsakliga verksamhet i Ghana är förlagd till byn Biadan, som ligger ca 40 mil från huvudstaden Accra, i provinsen Brong-Ahafu, nära gränsen till Elfenbenskusten.  A World of Friends har i Biadan ett Barnhem för föräldralösa barn samt en skola, A World of Friends´ International School, med tre förskoleklasser, samt låg- och mellanstadium.

Okorase

Föreningens huvudsakliga verksamhet i Ghana är förlagd till byn Biadan, som ligger ca 40 mil från huvudstaden Accra, i provinsen Brong-Ahafu, nära gränsen till Elfenbenskusten.  A World of Friends har i Biadan ett Barnhem för föräldralösa barn samt en skola, A World of Friends´ International School, med tre förskoleklasser, samt låg- och mellanstadium.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.