Sverige

Svenska skolors bidrag

Många barn och ungdomar i Sverige har under årens lopp bidragit till A World of Friends ekonomi genom att skänka intäkterna från dagsverksarbeten, temadagar och övriga aktiviteter i sina respektive skolor till föreningen. Bland andra har Sigfridsborgsskolan i Älta, Ekillaskolan i Märsta, Thunmanskolan i Knivsta, Södra Utmarkens skola i Ängelholm i hög grad bidragit till föreningens ekonomi, liksom tidigare nämnda skolor.

Under årens lopp har de svenska skoleleverna fått regelbunden information om hur de insamlade medlen används.  Genom att få inblick i förhållandena i våra projektländer har de stimulerats att engagera sig för barn i tredje världen och deras problem.

Svenska skolelever och lärare har även deltagit i resor till Ghana. Så här skrev Anna, 17 år, som var med på en av föreningens Ghana-resor: “Det var som om jag för första gången förstod hur stor världen är och hur beroende vi människor är av varandra. Jag kände i hela kroppen mitt ansvar för att hjälpa dem som har det svårt. Man kan väl säga att jag reste långt bort och hittade hem.”

A World of Friends fick för några år sedan ta emot en mängd skolmöbler, skolmaterial, porslin etc. främst från Nybergsskolan i Järfälla, men också från Ellagårdsskolan i Täby samt Rosersbergsskolan och Ekillaskolan i Märsta.

Styrelsemedlemmarna och några andra tjänstvilliga lastade en 47 fot lång container med dessa inventarier, som skickades iväg till Ghana. En stor del av kostnaden för frakten täcktes av gåvor från medlemmar och föreningar. En del av dessa möbler kom till användning i Computer Laboratory i Biadan.

Sverige

World of Friends Årsmöte 2024 hölls den 24 mars i Vilunda Församlingshem. Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga under fliken Organisation/Årsmöteshandlingar.

Sverige

World of Friends Årsmöte 2024 hölls den 24 mars i Vilunda Församlingshem. Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga under fliken Organisation/Årsmöteshandlingar.