Välkommen till

A World of Friends

En ideell biståndsorganisation, grundad 1994, för att främja barns och kvinnors utbildning och välfärd

svart-logga-300x300

Vi har 90-konto och är godkända av Svensk insamlingskontroll

HÄR FINNS VI

Ghana

Indien

Sverige

STÖD OSS

SKÄNK EN GÅVA - LITEN ELLER STOR!

Betala till vårt Plusgiro 901232-9

ELLER

Betala med swish

Öppna swish och skanna QR-koden för att skicka en gåva till 
123 901 2329.

qr-kod

BLI MEDLEM

Alla som vill verka för föreningens syften kan söka medlemskap. Våra medlemmar och bidragsgivare får fortlöpande information om resultatet av hjälpinsatserna.

Medlemsavgiften är 200 kr om året.

COVID-19

Pandemin har påverkat verksamheten både i våra projektländer och i Sverige. Resor till Ghana och Indien har varit uteslutna och kommer att vara så ett tag framöver. Uppföljningen av våra projekt blir lidande och våra faddrar kan inte få samma feed back som brukligt.

Vi har dock haft tät kontakt med våra koordinatorer per telefon och mail och fått regelbundna rapporter om situationen i Ghana och Indien. Vi kan konstatera att den inte är fullt så dyster som man kunde befara i början. Ingen i vår personal eller av våra fadderbarn har blivit sjuka eller dött. Däremot har pandemin inneburit avsevärda ekonomiska förluster genom inställda evenemang.

NYHETER

Sverige

Vår traditionella julfest hålls den 19 november 2022, kl 15.00 (Obs tiden!) i Vilunda församlingshem, Upplands Väsby, Det blir information om verksamheten i Ghana och Indien och försäljning av varor från båda länderna samt lotteri, och kaffe med tilltugg! Såväl medlemmar som andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Ghana

Vårt före detta barnhemsbarn i Biadan, James Badu, som nu är doktorand i Bodö, Norge, kunde i maj åka till sitt hemland för första gången sedan pandemin. Han besökte barnhemmet i Biadan och skänkte en studsmatta som är till glädje både för skolbarnen och barnhemsbarnen. Han skänkte också prissumman han vann för sin Masters-uppsats till A World of Friends, Ghana.

Indien

Arbetet med att bygga ett nytt kontor i Orikkai framskrider! Föreningen har nyligen beviljat medel för att installera el och inreda huset.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.

Sverige

Vår traditionella julfest hålls den 19 november 2022, kl 15.00 (Obs tiden!) i Vilunda församlingshem, Upplands Väsby, Det blir information om verksamheten i Ghana och Indien och försäljning av varor från båda länderna samt lotteri, och kaffe med tilltugg! Såväl medlemmar som andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Ghana

Vårt före detta barnhemsbarn i Biadan, James Badu, som nu är doktorand i Bodö, Norge, kunde i maj åka till sitt hemland för första gången sedan pandemin. Han besökte barnhemmet i Biadan och skänkte en studsmatta som är till glädje både för skolbarnen och barnhemsbarnen. Han skänkte också prissumman han vann för sin Masters-uppsats till A World of Friends, Ghana.

Indien

Arbetet med att bygga ett nytt kontor i Orikkai framskrider! Föreningen har nyligen beviljat medel för att installera el och inreda huset.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.
A World of Friends har beviljats förnyelse av transfereringstillstånd för överföring av pengar till Indien. Tillståndet gäller fram till juni 2027.

Indien

Bygget av ett nytt skolhus i Orikkai har påbörjats, för att ge plats åt kvällsskolorna, sömmerskeskolan och kvinnogrupperna. Det gamla huset har rasat ihop och är nu obrukbart. Vi behöver er hjälp att fullfölja bygget!