Organisation

Styrelse och medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen uppgår till ca 250-300 och styrelsen består av 8 personer, 6 ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Britt-Louise Theglander är ordförande och grundare av föreningen och har arbetat med projekt i Ghana och Indien sedan 1987 resp 1988. Britt-Louise är läkare, författare och pedagog.
Telefon: 070-54 25 774

Monica Tillberg, vice ordförande, har lärar- och rektorsutbildning. Monica har arbetat som lärare, studierektor, studievägledare och rektor och har varit styrelseledamot sedan 1996.
Telefon: 073-633 87 89

Bo Tillberg, kassör, har ingenjörsexamen med teknisk inriktning och har arbetat som mätningsingenjör och förrättningslantmätare. Bo har varit styrelseledamot sedan 2000.
Telefon: 073-945 23 59

Mona Serenius, sekreterare, är filosofie magister i språk och har arbetat som lärare, sekreterare och som redaktör på ett förlag för vetenskapliga tidskrifter. Mona har varit styrelseledamot sedan 1994.
Telefon: 070 942 12 90

Kristina Gustafsson Frank, är utbildad socionom och läkare. Kristina arbetar sedan ca 10 år tillbaka som distriktsläkare, och har varit styrelseledamot sedan 1994.

Barbro Zimmerling Svan, är sjuksköterska med psykiatrispecialitet, lärare och magister i socialt arbete. Barbro har arbetat som sjuksköterska, lärare och som projektledare inom internationell social verksamhet och har varit styrelseledamot sedan 2008.

Ann-Sofi Ivarsson, har textillärarutbildning och arbetar med elever i årskurs 3-9. Ann-Sofi har varit styrelseledamot sedan 2005.

Gunilla Zandrén har arbetat som lärare på Sigfridsborgs låg- och mellanstadieskola. Gunilla har varit styrelseledamot sedan 2017.

Den samlade kompetensen borgar för kvaliteten i styrelsens arbete med de målsättningar vi satt för biståndsarbetet.