Organisation

Historik

A World of Friends, Sweden grundades 1994 och är en ideell biståndsorganisation som arbetar på gräsrotsnivå för att hjälpa barn och kvinnor i tredje världen. Våra projektområden är några byar i Ghana i Västafrika och i staten Tamil Nadu i södra Indien. Lokalt samarbetar vi med föreningens dotterorganisationer, A World of Friends, Ghana och A World of Friends, India.

Föreningen har sedan över 25 år tillbaka bedrivit fadderbarnsverksamhet i båda projektländerna med syfte att stödja barn från fattiga familjer och ge dem utbildning. Föreningen har också bidragit med stöd och finansiella medel till ett bankkooperativ i Indien. I Ghana är vårt största åtagande sedan 1994 ett barnhem för föräldralösa barn, Children’s Home, i byn Biadan. Dessutom driver föreningen skolverksamhet i Biadan omfattande förskola och grundskola, A World of Friends’ International School. I byn Okorase, där A World of Friends verksamhet en gång startade, finns Experimental School, som byggdes med föreningens hjälp, och även i den byn har vi ett antal fadderbarn. I Indien bedriver föreningen skolverksamhet i form av kvällsskolor i ett par byar som komplement till Government Schools, samt fadderbarnsverksamhet.

A World of Friends har under åren lopp erhållit ekonomiskt stöd till vissa större projekt genom SIDA och Radiohjälpen/Världens Barn men framför allt genom svenska skolbarns insamlingar, och bidrag från fadderföräldrar, företag, organisationer och privatpersoner.

A World of Friends, Sweden är sedan 1999 medlem av samarbetsorganet ForumCiv  och är godkänd av Svensk Insamlingskontroll att använda 90-konto. Detta innebär att föreningen är ställd under extra kontroll när det gäller insamlade medel och att dessa används i enlighet med styrelsebeslut och sponsorernas önskemål.

Allt arbete inom A World of Friends, Sweden utförs ideellt, vilket innebär att inga arvoden utgår till styrelsens medlemmar. De administrativa kostnaderna är därför mycket låga, ca 4-7% av de totala intäkterna. Svensk Insamlingskontrolls övre gräns för administration är 25%.