Solceller i Ghana

Sundial Solar Power Developers, Inc. i USA är intresserade av att börja tillverka solceller i
Ghana, som kan användas i hyddorna på landsbygden för att producera el till matlagning och
belysning. Företagets avsikt är även att utvidga projektet till flera länder i Afrika om det visar
sig lyckosamt. Representanter för företaget har besökt Ghana och haft diskussioner om
detta bl a med Nana. Okorase är tänkt att bli den första byn som får testa solcellerna.
Utbildning av personal och produktion av solceller skulle sedan kunna startas i Biadan, i
anslutning till den mark där skolan och barnhemmet ligger.