Sverige

Julfest

Styrelsen för A World of Friends anordnar årligen en julfest, helgen före första advent. Festen har oftast ägt rum i Vilunda församlingshem i Upplands Väsby, men även i Västervik. Medlemmar i föreningen och även andra intresserade är välkomna att delta. På festen serveras kaffe med dopp och deltagarna får information om verksamheten i projekten och om fadderbarnens utveckling. Bildvisning, lottförsäljning samt försäljning av varor inköpta i Ghana och Indien ä populära inslag.

Årsmötet, Styrelsemöten, Informationsmöten

A World of Friends årsmöte äger vanligen rum sista helgen i mars på Gershedens Folkets Hus som ligger på Skansen. I samband med årsmötet serveras kaffe och även i detta sammanhang sker viss försäljning av varor till förmån för verksamheten i Ghana och Indien.

Styrelsemöten hålls 7-10 ggr per år, därutöver arbetsmöten vid behov.

Medlemmar i styrelsen besöker skolor, föreningar och företag och informerar om föreningens verksamhet.