Transfereringstillstånd beviljats

A World of Friends har beviljats förnyelse av transfereringstillstånd för överföring av pengar till Indien. Tillståndet gäller fram till juni 2027.