Indien

Fadderbarnsverksamhet

För närvarande bedrivs fadderbarnsprogram huvudsakligen i byarna Orikkai och Illupapattu. Barnens familjer får regelbundet matransoner i form av ris, linser och tamarind, samt tvål, tandborstar och tandkräm. Barnen får också sina skolavgifter betalda, skoluniformer en gång per år, samt kläder och medicin vid behov.

En del av våra fadderbarn har genomfört högre studier eller yrkesutbildning. Några är redan yrkesverksamma och arbetar som elektriker, sömmerskor, bilmekaniker, chaufförer etc. Andra har utbildat sig till ekonomer, lärare, kemister, sjuksköterskor mm. Speciellt glädjande är att många av dem som genomgått högre utbildning är flickor. Traditionellt satsar man oftast inte på flickors utbildning i Indien.

Kvällsskolor

Föreningen har sedan många år drivit kvällsskolor i Orrikai och Illupapattu, som komplement till den ordinarie skolundervisningen som ofta är av tveksam kvalitet. Kvällsskolorna är mycket populära. Barnen deltar i verksamheten 6 dagar i veckan efter sin ordinarie skoldag. Undervisningen i Illupapattu skedde länge under bar himmel, men 2013 fick byn ett enkelt skolhus, bekostat av A World of Friends, som även byns kvinnor kan använda för sina sammankomster. Kvällsskolorna har bidragit till att barnen höjt sina skolresultat och i många fall kunnat gå vidare till högre studier.

Indien

Bygget av ett nytt skolhus i Orikkai har påbörjats, för att ge plats åt kvällsskolorna, sömmerskeskolan och kvinnogrupperna. Det gamla huset har rasat ihop och är nu obrukbart. Vi behöver er hjälp att fullfölja bygget!

Indien

Bygget av ett nytt skolhus i Orikkai har påbörjats, för att ge plats åt kvällsskolorna, sömmerskeskolan och kvinnogrupperna. Det gamla huset har rasat ihop och är nu obrukbart. Vi behöver er hjälp att fullfölja bygget!