Indien

Kvinnobankerna

Sedan 1994 stödjer A World of Friends lokala kvinnogrupper som driver kooperativa banker i Orikkai och Illupapattu. Kvinnorna sätter in de pengar de har råd att spara på ett för kooperativet gemensamt bankkonto. Syftet är att kvinnorna skall kunna låna pengar från detta konto till en ränta som kvinnogruppen själva bestämmer. På detta sätt får de ett alternativ till lokala ’money lenders’, som kräver ockerräntor av låntagarna. De blir mer ekonomiskt oberoende och kan förbättra famijens levnadsvillkor.

Sedan några år tillbaka har bankverksamheten två inriktningar:

  • Emergency bank, där den övre gränsen för lån är ca 200 kr som kan användas till medicin, läkarbesök, skolavgifter, etc.
  • Business bank, den s.k. ’Kobanken’, där ca 2 000 kr är maximibelopp och möjliggör kapitalinvesteringar såsom inköp av en ko, symaskin, etc.

“Kobanken” fungerar idag mycket bra. Kvinnorna träffas regelbundet en gång i månaden för att göra insättningar och komma överens om lån, räntor och andra lånevillkor. Kvinnorna sköter sina återbetalningar oklanderligt. Kreativiteten stor och kvinnornas självrespekt och tillit till sin egen förmåga har ökat påtagligt.

A World of Friends har genom donationer från medlemmar i Sverige kunnat bidra med kapital till bankverksamheterna så att fler kvinnor fått möjlighet att låna pengar till större investeringar.

Bankerna har blivit ett mycket framgångsrikt projekt och är ett gott exempel på en biståndsinsats där kvinnorna får utveckla sin egen potential. Sammanhållningen och gemenskapen mellan kvinnorna i byarna har också ökat avsevärt. Sedan ett antal år tillbaka drivs verksamheten helt i kvinnornas egen regi.

Sömmerskeskolan

Under 2006 startades en sömmerskeutbildning i byn Orikkai där ett tjugotal av kvinnogruppens medlemmar deltog. Symaskiner inköptes och en lärare anställdes. Kvinnorna syr bland annat blusar till saris. Den första gruppen kvinnor fick sina certifikat i sömnad 2007. Då den ekonomiska tillväxten är mycket hög i Indien finns det ett ständigt behov av arbetskraft. 

Våra nyexaminerade sömmerskor visade sig ha högt attraktionsvärde på arbetsmarknaden och samtliga fick anställning i konfektionsindustrin omgående. Dessa kvinnor kommer ur en samhällsgrupp som varit beroende av säsongsbetonade arbeten hos jordägarna, med långa perioder av arbetslöshet och därmed också låga inkomster. Därför innebar de nya anställningarna både ökad trygghet och en bättre ekonomi. Vår sömmerskeskola skapade på detta sätt en direkt förbättrad livssituation för kvinnorna och deras familjer, som vi från början inte kunde förutse. Nya grupper av kvinnor har sedermera fått sömmerskeutbildning. Föreningen har även införskaffat modernare, elektriska symaskiner.

Indien

Bygget av ett nytt skolhus i Orikkai har påbörjats, för att ge plats åt kvällsskolorna, sömmerskeskolan och kvinnogrupperna. Det gamla huset har rasat ihop och är nu obrukbart. Vi behöver er hjälp att fullfölja bygget!

Indien

Bygget av ett nytt skolhus i Orikkai har påbörjats, för att ge plats åt kvällsskolorna, sömmerskeskolan och kvinnogrupperna. Det gamla huset har rasat ihop och är nu obrukbart. Vi behöver er hjälp att fullfölja bygget!