Organisation

Fonder

Utbildningsfonden grundar sig på medel som donerats för fadderbarnens vidareutbildning efter grundskolan.

Gustaf Theglanders minnesfond anslår medel för högskole- och universitetsutbildning i speciella fall.