Organisation

Vision och mål

Föreningens vision är att medverka till minskad fattigdom och ökad livskvalitet i några byar i Afrika och Indien, där vi bedriver verksamhet sedan 1994. Vårt mål är att byinvånarna på sikt skall kunna försörja sig själva och skapa sig en dräglig tillvaro.

Verksamhetsidé

Förutsättningen för ökad levnadsstandard är enligt vår mening att öka kunskapsnivån för barnen och kvinnorna i våra projekt genom god utbildning. Föreningen har därför startat skolor i Afrika och Indien. 

Vi har även bidragit med kapital till den bankverksamhet, baserad på idén om mikrolån, som kvinnorna i våra indiska byar startat och har öppnat sömmerskeskolor för kvinnorna i de indiska byar där vi har verksamhet.

Ett villkor för att barnen skall kunna delta i skolundervisningen och tillgodogöra sig kunskaper är att de är friska och välnärda. De behöver också tillgång till skor, skoluniformer, skolmaterial, transporter mm. Föräldrarna måste övertygas om vikten av att satsa på skolgång för både flickor och pojkar och gå med på att avvara dem som arbetskraft i hemmen. Därför har föreningen fadderbarnsverksamhet både i Ghana och Indien och bidrar med mat och andra förnödenheter till barnen och deras familjer.

Föreningen vill också ge svenska skolbarn kunskap om de förhållanden barn i fattiga länder lever i och öka solidariteten med dem som är sämre lottade. Svenska skolor har under åren bidragit med insamlingar till föreningen, och fått återrapportering och information om de länder och de barn de stödjer med sina insamlingsaktiviteter.

Uppföljning och utvärdering

A World of Friends utvärderar verksamheten kontinuerligt genom:

 1. Årliga besök i våra projektområden, huvudsakligen av föreningens ordförande Britt-Louise Theglander, och konsultationer med våra lokala koordinatorer, samt med fadderbarnen, deras föräldrar, kvinnoorganisationer och lärare i våra skolor.
 2. Korrespondens och telefonsamtal med våra lokala koordinatorer under året. Koordinatorerna gör upp en budget i början av varje år och rapporterar kvartalsvis om den verksamhet som bedrivs. 
 3. Styrelsen sammanträder 7-10 gånger per år. Medlemmarna får då information av ordföranden om läget i respektive verksamhet och diskuterar vad som behöver åtgärdas i nutid och gör upp planer för framtiden.
 4. Styrelsemedlemmarna informerar faddrar, medlemmar i föreningen och andra bidragsgivare, samt värvar medlemmar via:
  • Hemsidan
  • Förvaltningsberättelsen och verksamhetsplanen
  • Facebook
  • Tryckt broschyr
  • Informationsmöten, julfest, årsmöte.
  • Personliga kontakter och besök på skolor.