Organisation

Integritetspolicy

Antagen av A World of Friends styrelse 2018-04-22

Hantering av personuppgifter
När du blir medlem eller anmäler dig som fadder sparar A World of Friends, Sweden de
personuppgifter du lämnar, dvs namn, adress, telefonnummer och e-postadress i en databas
som är tillgänglig för styrelsens medlemmar. Dina uppgifter kommer aldrig att delas med
tredje part.
Föreningen sparar informationen så länge du är medlem/fadder. Efter avslutat medlemskap
raderas personuppgifterna.

Syfte
Vi använder personuppgifterna dels för att informera medlemmar/faddrar om vår
verksamhet dels för att kommunicera med faddrarna om de barn de sponsrar.

Kontaktinformation
Om du har frågor, vill komplettera, ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra
klagomål, är du välkommen att kontakta oss per e-post info@aworldoffriends.se eller per
telefon till Mona Serenius 0709-421 290.