Ghana

Barnhemmet i Biadan

Föreningens mest omfattande åtagande är Barnhemmet i Biadan, som startades 1994. Det är avsett för barn som förlorat eller övergivits av sina föräldrar. Den ursprungliga kullen på 25 barn är nu vuxna och utflyttade, men nya barn har tillkommit kontinuerligt. Svenska faddrar bidrar till att barnen får mat, kläder, skolgång och omvårdnad av lokalt anställd personal. För finansieringen av personalens löner och underhållet av byggnaden och inventarierna är föreningen beroende av bidrag från barnhemsfaddrar, av avkastningen från ett antal skolors temadagar och dagsverken, samt av donationer från företag, organisationer och enskilda medlemmar.

A World of Friends ansvarar för barnhemsbarnens försörjning till den dag de har en utbildning, praktisk eller teoretisk, som ger dem möjlighet att stå på egna ben. Husmor på barnhemmet är Dorothy, som bor tillsammans med barnen. Till sin hjälp har hon en assistent och ytterligare några personer som kommer till hemmet dagligen för att hjälpa till med olika sysslor. Tillsammans tillgodoser personalen barnens behov av omvårdnad och trygghet och ansvarar för matlagning, klädvård, städning, läxhjälp mm.

Childrens’ Home, det nya barnhemmet

Det ursprungliga barnhemmet låg i en byggnad som uppläts av hövdingarna i byn Biadan men som med tiden blev trång och oändamålsenlig. Sedan 2017 bor barnen i det nya barnhemmet, som ligger en bit utanför byns centrum, intill International School, på den mark som föreningen äger. Bygget av det nya barnhemmet inleddes av A World of Friends med stöd från Radiohjälpen/Världens barn och kunde efter många år äntligen färdigställas med hjälp av generösa gåvor och bidrag från ett antal privatpersoner och företag.

15

Utbildning

Barnhemsbarnen går i vår egen skola, A World of Friends’ International School, De som uppvisar särskild studiebegåvning får fortsätta med gymnasieutbildning, övriga får någon form av yrkesutbildning beroende på intresse och fallenhet. Några av de äldsta barnen som vuxit upp på vårt barnhem är nu sjuksköterskor, sömmerskor, lärare, målare, elektriker, bilmekaniker etc. De bor i olika delar av landet, men kommer gärna på besök till barnhemmet och håller kontakt med sina ”syskon” på nätet.

Två av pojkarna har läst vidare på universitet. En av dem har beviljats Green Card till USA för Masters studier, när det åter blir möjligt att resa. Den andra var toppstudent på universitetet i Sanjani, och studerar för närvarande Risk Analysis and Governance vid Universitetet i Stavanger, Norge.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.