Ghana

Computer Laboratory

A World of Friends fick 2005 genom en donation ett hus i centrala Berekum. Vi har inrättat ett kontor för A World of Friends, Ghana i huset, samt ett stort förrådsutrymme.

Yale University i USA donerade 2008 12 datorer och en server, som installerades i vårt hus av en grupp amerikanska studenter. Installationen samt inredning och luftkonditionering av själva lokalen bekostades av universitetet. Databord, stolar etc., som skänkts av svenska skolor, bl.a. Nybergsskolan i Järfälla, Ekillaskolan i Märsta och Ellagårdsskolan i Täby, skickades från Sverige i en container.

Tack vare dessa generösa gåvor kunde vi starta ett Computer Laboratory i Berekum och anställa en datalärare. Våra egna ungdomar får där utbildning i datakunskap. Även personer från distriktet, som vill lära sig hantera en dator, gå kurser hos oss, vilket genererar en inkomst till verksamheten.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.