Ghana

Okorase

Okorase, är på många sätt en typisk afrikansk by, belägen ca 7 mil norr om huvudstaden Accra. Levnadsstandarden är mycket låg med brist på rent vatten, dåliga vägar och sporadisk elektricitet. Den huvudsakliga försörjningen är kakao och palmolja, som exporteras till bland annat Europa.

Fadderbarnsprogrammet

För att ge de fattigaste familjerna i byn möjlighet att skicka sina barn till skolan startade föreningen ett fadderbarnsprogram i Okorase. Ett barn i varje utvald familj får sin skolgång bekostad och också bidrag till skor, kläder och hygienartiklar. Familjen får ett månatligt bidrag till mat i form av basvaror. Barnen ingår i fadderbarnsprogrammet tills de avslutat sin obligatoriska skolutbildning.

Okorase Experimental School

Experimental School i Okorase, byggdes redan 1989 med hjälp av insamlade medel från bl a elever på Söderviksskolan i Upplands Väsby. Skolan har sedan dess varit byns centrum och stolthet och beslutsfattarna i distriktet har under årens lopp bidragit till att öka kvaliteten på utbildningen genom noggrant utvalda lärare och färre antal elever per klass.  Det har visat sig vid de årliga nationella proven att eleverna i Okorase har presterat bättre än genomsnittet.

Då Experimental School endast bedrev undervisning upp t.o.m. årskurs 6, var eleverna tvungna att gå högstadiet i Suhum. Med bidrag från svenska skolbarn kunde föreningen finansiera tre nya klassrum, och 2007 startades högstadiet, som nu är fullt utbyggt. Sedermera har också en förskola tillkommit, byggd med medel från Ekebyhovsskolan på Ekerö och föreningens insatser.

Distriktets beslutsfattare beviljade år 2012 medel för att bygga ytterligare ett skolhus till Okorase Experimental School, avsett för dataundervisning. Genom en donation från Sverige fick vi möjlighet att köpa in 10 datorer. Okorases datacentrum har blivit mycket uppmärksammat eftersom inga grundskolor i Ghana kan uppvisa något liknande.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.