Ghana

A World of Friends´ International School

Kvaliteten på den statliga skolutbildningen i Ghana är bristfällig, därför finns det ett stort behov av god förskole- och skolverksamhet. A World of Friends startade 1998, med bidrag bl a från Kommunalarbetarförbundet i Västervik, en egen skola i Biadan, på mark som upplåtits av distriktet. Verksamheten omfattar en förskola, en låg- och mellanstadieskola, och från och med 2007 också ett högstadium.  Skolan är inrymd i två byggnader som bl a finansierats med EU-medel och föreningens egna insatser.

Skolan är inte bara till för våra barnhemsbarn, utan har elever från hela Berekum-distriktet, som betalar en skolavgift. Barnen skjutsas till och från skolan i föreningens bussar. Lunch serveras i skolan, vilket är unikt i Ghana. Skolgården har utrustats med lekredskap, t.ex. gungor, som inköpts i Sverige.

Vår förhoppning är att International School skall vara en inspirationskälla för den övriga skolverksamheten i distriktet. Lärare och övrig personal har kontinuerligt fått fortbildning om barns inlärning och om moderna undervisningsmetoder, när föreningens ordförande och övriga styrelsemedlemmar besökt Biadan. Det har visat sig att våra elever generellt presterat mycket bra i de Nationella prov som anordnas varje år i hela Västafrika, speciellt i kärnämnen som matte, engelska och naturkunskap.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.

Ghana

James Badu, som ingick i den första kullen barnhemsbarn i Biadan, har nu tagit Mastersexamen vid Universitetet i Stavanger, Norge. År 2021 vann hans Masters-uppsats: Coping with Covid-19 at the community level: Resilience and Informal Crisis Management in Rural Ghana första pris. James fortsätter nu sina studier med en fyraårig doktorsutbildning vid Universitetet I Bodö.